İçeriğe geç

PHP Diziler, Döngüler ve SERVER, GLOBAL ve REQUEST

PHP Diziler, Döngüler ve SERVER, GLOBAL ve REQUEST

PHP Dizi Tanımlama, Değer Atama ve Diziyi Listeleme

<?php
	echo "merhaha";

	define(br, "<br>");
	$isim  = array("ufuk", "tas", "ayse","fatma","hayriye");
	echo "<br>";
	var_dump($isim);
	echo br;
	echo count($isim);
	echo br;
	for ($i=0; $i < count($isim); $i++) { 
		echo ($i+1).". isim: ".$isim[$i];
		echo br;
	}

?>

<hr>
<?php

	foreach ($isim as $ad) {
		echo $ad;
		echo br;
	}
?>

<hr>
<?php
	$s = 0;
	foreach ($isim as $ad) :
		$s++;
		echo ($s).". isim: ".$ad;
		echo br;
	endforeach;
?>

PHP Dizi Tanımlama, Değer Atama ve Diziyi Listeleme – 2

<?php
	echo "merhaha";

	define(br, "<br>");
	$isim  = array("ufuk", "tas", "ayse","fatma","hayriye");
	$isim[0] = "husnu";
	$isim[5] = "husamettin";
	$isim[7] = "husniye";

?>

<hr>

<?php
	$s = 0;
	foreach ($isim as $ad) :
		$s++;
		echo ($s).". isim: ".$ad;
		echo br;
	endforeach;
	echo "<hr>";

	for ($i=0; $i < count($isim); $i++) { 
		echo ($i+1).". isim: ".$isim[$i];
		echo br;
	}

	//6. elemanda hata veriyor ve ve yedinci elemani yazmiyor
?>

PHP İki Boyutlu Diziler

<?php

	define(br, "<br>");
	$eleman  = array(
		"ad" => "Ufuk",
		"soyad" => "Tas",
		"yas" => 21,
		"okul_no" => 9012,
		"telefon" => 789
	);

	$eleman["okul_no"] = "453";
	
	foreach ($eleman as $ozellik) :
		echo ("Deger: ".$ozellik);
		echo br;
	endforeach;
	echo "<hr>";

?>
<hr>
<?php
	foreach ($eleman as $anahtar => $deger) {
		echo $anahtar. ": ".$deger;
		echo br;
	}
?>

PHP İç İçe Diziler

<?php

	define(br, "<br>");
	$eleman  = array(
		"ad" => "Ufuk",
		"soyad" => "Tas",
		"yas" => 21,
		"okul_no" => 9012,
		"telefon" => array(
							"ev" => "2432342432",
							"cep" => "1231231231"
						),
	);

	echo "<hr>";
	foreach ($eleman as $anahtar => $deger) :
		if ($anahtar == "telefon")
		 {
			foreach ($eleman["telefon"] as $tel_key => $tel_value) {
				echo $tel_key. ": ".$tel_value;
				echo br;
			}
		}
		else {
			echo $anahtar. ". " .$deger;
			echo br;
		}
	endforeach;

?>	

PHP İç İçe Diziler – 2

<?php

	define(br, "<br>");
	$eleman  = array(
		array("ufuk", "tas", 21),
		array("cuneyt", "tas", 22),
		array("hakan", "tas", 28)
	);
?>	
<hr><?=$eleman[0][2];?>
<hr><?=$eleman[1][1];?>
<hr><?=$eleman[2][0];?>

PHP Fonksiyon Oluşturma ve Çalıştırma

<?php

	define(br, "<br>");
	
	function deneme () {
		echo "Ekrana deneme yazdirilsin";
		echo br;
	}

	deneme();

	echo "<hr>";
	echo "2 ile 5 in toplami = " .topla(2,5);

	function topla($a, $b) {
		return $a + $b;
	}


?>	

PHP Tablo Çizen Fonksiyon

<?php
/*
	define(br, "<br>");
	
	funtion tabloCiz($satir, $sutun, $kenar_rengi, $kenar_kalinligi = 5, $basliklar)
	{
		echo "<table border='$kenar_kalinligi' style='border-color:$kenar_rengi'>";
		for($i=0; $i<$satir; $i++) {
			echo "<tr>";
			for ($j=0; $j < $sutun; $j++) { 
				if ($i == 0) {
					echo "<td>".$basliklar[$j]."</td>";
				}
				else
					echo "<td>asd</td>";
			}
			echo "</tr>";
		}	
		echo "</table>";
	}
	tabloCiz(3,6,"red","3px", array("Bir","Iki","Uc","Dort","Bes","Alti"));
	*/
	function tablo_ciz($satir, $sutun, $kenar_rengi, $kenar_kalinligi=5, $basliklar)
	{
		echo "<table border='$kenar_kalinligi' style='border-color: $kenar_rengi'>";
			for ($i=0; $i<$satir ; $i++) 
			{ 
				echo "<tr>";
				for ($s=0; $s<$sutun ; $s++) 
				{ 
					if ($i==0)
						echo "<td>".$basliklar[$s]."</td>";
					else
						echo "<td>asd</td>";
				}
				echo "</tr>";
			}
		echo "</table>";
	}
	tablo_ciz(5,10,"blue","3px", array("bir","iki","üç","dört","beş","altı","yedi","sekiz","dokuz","on"));

?>

PHP Global Dizisi ve Değişkenlere Her Noktadan Erişim

<?php

	define(br, "<br>");
	
	$a = 5;
	$b = "bir";

	$z = array("A", "B", "c");

	function yazdir() {
		echo $GLOBALS["a"]." - ".$GLOBALS["b"];
		echo "<hr>";
		foreach ($GLOBALS["z"] as $a => $b) {
			echo $a." - ".$b;
			echo br;
		}
	}
	yazdir();

	//$z = array("A", "B", "c");
	//Hata verir
?>

PHP SERVER Dizisi ve Sunucu Hakkında Bilgiler

<?php

	define(br, "<br>");
	
	echo $_SERVER['PHP_SELF'];
	echo br;

	echo $_SERVER['SERVER_NAME'];
	echo br;

	echo $_SERVER['HTTP_HOST'];
	echo br;

	echo $_SERVER['HTTP_REFERER'];
	echo br;

	echo $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
	echo br;

	echo $_SERVER['SERVER_ADDR'];
	echo br;
?>

PHP Request ve Form’dan Gönderilen Değerleri Okuma

<!DOCTYPE html>
	<html>
		<head>
			<title>Ise yarar FORM yapimi</title>
		</head>
		<body>
			<form action="10.php">
				Ad 		<input type="text" name="ad"><hr>
				Soyad 	<input type="text" name="soyad"><hr>
				Yas		<input type="text" name="yas"><hr>
				<input type="submit" value="Gönder">
			</form>
			<hr>
			<hr>
			<?php
				echo "Gönderilenler... <hr>";
				echo "Ad : " .$_REQUEST['ad']."<hr>";
				echo "Soyad : " .$_REQUEST['soyad']."<hr>";
				echo "Yas : " .$_REQUEST['yas']."<hr>";
			?>
		</body>
	</html>

PHP Form İşlemleri

<!DOCTYPE html>
	<html>
		<head>
			<title>Ise yarar FORM yapimi - POST</title>
		</head>
		<body>
			<form action="11.php" method="POST">
				Ad 		<input type="text" name="ad"><hr>
				Soyad 	<input type="text" name="soyad"><hr>
				Yas		<input type="text" name="yas"><hr>
				<input type="submit" value="Gönder">
			</form>
			<hr>
			<hr>
			<?php
			if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
			
				echo "Gönderilenler... <hr>";
				echo "Ad : " .$_REQUEST['ad']."<hr>";
				echo "Soyad : " .$_REQUEST['soyad']."<hr>";
				echo "Yas : " .$_REQUEST['yas']."<hr>";
			}
			?>
		</body>
	</html>
1.175 Gösterim  
Tarih:bilgisayar mühendisliğiDersinternet programlamamühendislikmühendislik fakültesiPHPprogramlama

Tek Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.