İçeriğe geç

PHP Değişken, Sabit, String ve Koşullu İfade (if)

PHP Değişken, Sabit, String ve Koşullu İfade (if)

Php Merhaba Dünya

<?php
    echo "Merhaba Dunya";
?>

PHP’de Değişkenler – Tanımlama ve Kullanım

<?php
	$myName = "UFUK";
	$myAge = 21;

	echo $myName;
	echo ("<br>");
	echo $myAge;
	echo ("<br>");
	echo "I am " .$myName ;

	$a = 5;
	$b = 6;
	$c = 7;
	$d = 8;
	$e = 9;

	echo ("<br>");
	echo $a. " " .$b. " " .$c. " - ". $d. $e; 
?>

PHP’de Değişkenler – Tanımlama ve Kullanım 2

<?php
	$a = 5;
	$b = 6;

	//Carpim islemi
	echo $a * $b;
	echo "<br>";

	/*
	Aciklama 
	Satirlari
	*/
	
	$metin = "Bu da metin degiskeni";
	echo "Degisken : $metin";

	$a = $metin;	
	echo "<br>";

	echo "$a";
	echo "<br>";

	$ondalik = 10.88;
	echo "Ondalik deger: $ondalik";
	echo "<br>";
	echo "Ondalik deger carpimi: $ondalik*$b";//Metinsel
	echo "<br>";
	echo "Ondalik deger carpimi : ".$ondalik*$b;
	echo "<br>";

	var_dump($a);
	echo "<br>";
	var_dump($b);
	echo "<br>";
	var_dump($ondalik);
	echo "<br>";

	//Boolean
	$evet_mi_hayir_mi = true;
	var_dump($evet_mi_hayir_mi);
	echo "<br>";

	$dizi = array("eray", "ahmet", "mehmet", "bayan");
	var_dump($dizi);
	echo "<br>";
	echo $dizi[2];
	echo "<br>";
	print_r($dizi);
	echo "<br>";

	print "deneme";
	echo "<br>";

	$null = null;
	var_dump($null);
	echo "<br>";

?>

PHP’de Uyarı, Tehlike ve Hatalar ile phpinfo

<?php

	//error_reporting(0);
	//error_reporting(E_NOTICE);
	//error_reporting(E_WARNING | E_NOTICE);
	//error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_NOTICE);
	error_reporting(E_ALL);

	//Notice
	$d = $e;
	
	//warning
	$a = 5;
	$b = "bu bir metin";
	echo $a * $b;
	
	//Fatal error	
	deneme();

	//php.ini dosyasi icinden errorlari ac

	phpinfo();
	//php.net
?>

PHP Değişkenler ve Kısa Koşullu İfade (Short if)

<?php

	$a = 5;
	$b = 6;

	echo $a + $b;
	echo "<br>";

	echo $a++;
	echo "<br>";
	echo ++$b;
	echo "<br>";
	
	$c = ($a < $b );
	var_dump($c);
	echo "<br>";
	$c = ($a > $b );
	var_dump($c);
	echo "<br>";

	$d = 1;
	$d +=  $b;
	echo $d;
	echo "<br>";
	

?>

PHP Sabit Tanımlama

<?php

	define("UFUK", "TAS");
	echo UFUK;
	echo "<br>";

	DEFINE('hata', 'tabiki hata yok');
	echo hata;


?>

PHP Metinler (String)

<?php
	define("br", "<br>");
	
	$bu_bir_metin = "Oyle mi acaba?";
	echo $bu_bir_metin;
	echo br;

	$ekli_metin = "AAA ";
	$ekli_metin.= $bu_bir_metin;
	echo $ekli_metin;
	echo br;

	echo "Bu metin  " .strlen($ekli_metin). " karakterdir.";
	echo br;

	echo "Bu metin " .str_word_count($ekli_metin). " kelimedir.";
	echo br;

	echo substr($bu_bir_metin, 5, 9);
	echo br;

	echo strrev($bu_bir_metin);
	echo br;

	echo str_shuffle($bu_bir_metin);
	echo br;

	$a = 1500789;
	echo number_format($a,'2',',','.');
?>

PHP Koşullu İfade (if else)

<?php

	$a = 5;
	if($a < 10) {
		echo "a 10 dan kucuk";
	}
	else {
		echo "a 10 dan buyuk";
	}

	echo "<br>";
	//exit(1);//Sayfayi sonlandir.

	$b = 15;
	if($b < 10) {
		echo "b 10 dan kucuk";
	}
	else {
		echo "b 10 dan buyuk";
	}

	echo "<br>";


	$c = 15;
	if($c < 10) {
		echo "c 10 dan kucuk";
	}
	else if($c == 15){
		echo "c 15'e esit";
	}
	else
	{
		echo "c 10 dan buyuk";
	}

	echo "<br>";
	echo($c==15)?"c 15'e esit":"c 15'e esit degil";

	echo "<br>";

	$e=10;
	$f=10.0;
	$g="10.0";
	if ($e == $f) {
		echo "e esit f'ye";
	}

	echo "<br>";

	if($e === $f) {
		echo "e f'ye denk";
	}
	else {
		echo "e f'ye denk degil";
	}

	echo "<br>";

	if ($f != $g) {
		echo "f g'ye esit degil";
	}
	else
		echo "f g'ye esit";

	echo "<br>";

	if($f === $g) {
		echo "denk";
	}
	else
		echo "denk degil";
?>

1.137 Gösterim  
Tarih:bilgisayar mühendisliğiDersinternet programlamamühendislikmühendislik fakültesiPHPprogramlama

Tek Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.