İçeriğe geç

PHP ile CRUD (Create, Read, Update, Delete Database)

PHP ile CRUD (Create, Read, Update, Delete Database)

Derste Yapılan Örneği İndir

Derste Anlatım Yapılan Sunu

Crud Bağlan (crud_baglan.php)

<?php
	$sunucu_adi = "localhost";
	$kullanici_adi= "root";
	$sifre = "";
	$vt = "crud";

	$baglanti = new mysqli($sunucu_adi, $kullanici_adi, $sifre, $vt);

	mysqli_set_charset($baglanti,"utf8");

	if ($baglanti->connect_error)
		die("bağlantı sağlanamadı".$baglanti->connect_error);
?>

Crud Form (crud_form.php)

<!--
Veri Tabanı
Kullanıcı Adı -> Text
Şifre -> Password
Beni Hatırla -> Checkbox
Cinsiyet ->Radio
Memleket -> Select
Adres -> TextArea
-->

<!DOCTYPE html>
	<html>
	<head>
		<title>CRUD Form</title>
	</head>
	<body>
		<form action="" method="POST">
			<fieldset>
				<legend>Kullanıcı Kayıt Formu</legend>
				<br>
				<br>
				<label>
					Kullanıcı Adı <input type="text" name="kullanici_adi">
				</label>
				<br>
				<br>
				<label>
					Şifre <input type="password" name="sifre">
				</label>
				<br>
				<br>
				<label>
					Beni Hatırla <input type="checkbox" name="beni_hatırla">
				</label>
				<br>
				<br>
				<label>
					Cinsiyet:  Erkek <input type="radio" name="cinsiyet">
					Kadın <input type="radio" name="cinsiyet">
				</label>
				<br>
				<br>
				<label>
					Memleket
					<select name="memleket">
						<option></option>
					</select>
				</label>
				<br>
				<br>
				<label>
					Adres
					<textarea name="adres" rows="5">
						
					</textarea>
				</label>
				<br>
				<br>
				<input type="submit" name="Kaydet">
			</fieldset>
		</form>
	</body>
</html>

Crud Memleket Form (crud_memleket_form.php)

<!--
Veri Tabanı
Kullanıcı Adı -> Text
Şifre -> Password
Beni Hatırla -> Checkbox
Cinsiyet ->Radio
Memleket -> Select
Adres -> TextArea
-->

<?php include('crud_baglan.php'); ?>

<!DOCTYPE html>
	<html>
	<head>
		<title>CRUD Memleket Form</title>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
	<?php
		if (!empty($_POST["kayit_dugme"])) 
		{
			$kayit_sql = "INSERT INTO `memleket` (`idmemleket`, `memleket`) VALUES (NULL, '".$_POST['memleket']."')";
			$baglanti->query($kayit_sql);
		}
		
		if (!empty($_POST["guncelle_dugme"]))
		{
			$sorgu="UPDATE `memleket` SET `memleket` = '".$_POST["memleket"]."' WHERE `memleket`.`idmemleket` = ".$_POST["idmemleket"].";";
			$baglanti->query($sorgu);
		}
		
		if (isset($_POST["sil"]))
		{
			$sorgu = "DELETE FROM `memleket` WHERE `memleket`.`idmemleket` = ".$_POST["silinecek"];
			$baglanti->query($sorgu);
		}
	?>
	<body>
		<?php
			if (isset($_POST["duzenle"]))
			{
				$sorgu="Select * from memleket WHERE idmemleket=".$_POST["silinecek"];
				$sonuc = $baglanti->query($sorgu);
				$kayit = $sonuc->fetch_assoc();
				//var_dump($kayit);
				?>
				<form action="" method="POST">
					<fieldset>
						<legend>Memleket Düzenleme Formu</legend>
						<label>
							Memleket 
							<input 
								type="text" 
								name="memleket" 
								value="<?=$kayit["memleket"]?>">
							<input 
								type="hidden"
								name="idmemleket"
								value="<?=$kayit["idmemleket"]?>">
						</label>
						<hr>
						<input type="submit" value="Güncelle" name="guncelle_dugme">
					</fieldset>
				</form>
				<?php
			}
			else
			{
				?>	
				<form action="" method="POST">
					<fieldset>
						<legend>Memleket Kayıt Formu</legend>
						<label>
							Memleket <input type="text" name="memleket">
						</label>
						<hr>
						<input type="submit" value="Kaydet" name="kayit_dugme">
					</fieldset>
				</form>
				<?php
			}
		?>
		<hr>
		<form action="" method="post">
		<table border="2">
			<tr>
				<td>ID</td>
				<td>Memleket</td>
				<td></td>
			</tr>
			
			<?php
				$sorgu = "Select * from memleket";
				$sonuc = $baglanti->query($sorgu);
				
				if ($sonuc->num_rows > 0)
				{
					while ($kayit = $sonuc->fetch_assoc())
					{
					?>
						<tr>
							<td><?=$kayit["idmemleket"]?></td>
							<td><?=$kayit["memleket"]?></td>
<td>
<input type="radio" name="silinecek" value="<?=$kayit["idmemleket"]?>">
</td>
						</tr>
					<?php					
					}
				}
			?>
			
			<tr>
				<td colspan="3">
					<input type="submit" name="sil" value="Sil">
					<input type="submit" name="duzenle" value="Düzenle">
				</td>
			</tr>
			
		</table>
		<form>
	</body>
</html>
2.017 Gösterim  
Tarih:Genel

Tek Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.