İçeriğe geç

Çoklu Mantıksal İşlemler, Farklı Döngü Çeşitleri

Çoklu Mantıksal İşlemler, Farklı Döngü Çeşitleri

Derste Yapılan Örnekler

 • Do-While döngüsü ile 1 den 100 e kadar sayıları ekrana yazdıran program (Açıklama satırı örnekleri içerir)
 • Do-While döngüsü ile 1 den 100 e kadar tek sayıları ekrana yazdıran program
 • For döngüsü ile 1 den 100 e kadar sayıları ekrana yazdıran program
 • For döngüsü ile 1 den 100 e kadar tek sayıları ekrana yazdıran program
 • 100 den 1 e kadar çift sayıları ekrana yazdıran program
 • Fibonacci dizisinin elemanlarını ekrana yazdıran program
 • Fibonacci dizisinin elemanlarını ters yazdıran program
 • Girilen bir sayının 5 e tam bölünüp bölünmediğini bulan program
 • If mantıksal işleminde küme parantezinin işlevi
 • Girilen bir sayıya kadar 3 tam bölünen tamsayıları ekrana yazdıran program
 • Girilen iki sayının birbirine tam bölünüp bölünmediğini bulan program (ve, veya işlemleri)

Do-While döngüsü ile 1 den 100 e kadar sayıları ekrana yazdıran program

#include <iostream>

/*
	bu bir açıklama
	üğpğpüğöğpüpmüdhgr
*/

// bu da tek satırlık bir açıklama
using namespace std;
int main(int argc, char** argv) {
	// cout << "deneme";
	int i=1;
	do{
		cout << i << endl;
		i++; // i = i+1;
	}while(i<=100);
	
	return 0;
}

Do-While döngüsü ile 1 den 100 e kadar tek sayıları ekrana yazdıran program

#include <iostream>

using namespace std;
int main(int argc, char** argv) {
	int i=1;
	do{
		cout << i << endl;
		i=i+2;
	}while(i<=100);
	
	return 0;
}

For döngüsü ile 1 den 100 e kadar sayıları ekrana yazdıran program

#include <iostream>

using namespace std;
int main() {
	int i;
	
	for(i=1;i<=100;i++)
	{
		cout << i << endl;
	}
	
	return 0;
}

For döngüsü ile 1 den 100 e kadar tek sayıları ekrana yazdıran program

#include <iostream>

using namespace std;
int main() {
	int i;
	
	for(i=1;i<=100;i=i+2)
	{
		cout << i << endl;
	}
	
	return 0;
}

100 den 1 e kadar çift sayıları ekrana yazdıran program

/*
	100 den 0 a kadar çift sayıları ekrana yazdıran program. 
*/
#include <iostream>

using namespace std;
int main() {
	int i;
	
	for(i=100;i>=0;i=i-2)
	{
		cout << i << endl;
	}
	
	// do while döngüsü ile yapımı
	i=100;
	do{
		cout << i << endl;
		i=i-2;
	}while(i>=0);
	
	return 0;
}

Fibonacci dizisinin elemanlarını ekrana yazdıran program

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
	int sayi1=1, sayi2=2;
	cout << sayi1 << endl << sayi2 << endl;
	do{
		cout << sayi1+sayi2 << endl;
		int ara_deger=sayi1;
		sayi1 = sayi2;
		sayi2 = ara_deger+sayi2;
	}while((sayi1+sayi2)<100);
	return 0;
}

Fibonacci dizisinin elemanlarını ters yazdıran program

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
	int sayi1=89, sayi2=55;
	cout << sayi1 << endl << sayi2 << endl;
	do{
		cout << sayi1-sayi2 << endl;
		int ara_deger=sayi1;
		sayi1 = sayi2;
		sayi2 = ara_deger-sayi2;
	}while((sayi1-sayi2)>0);
	return 0;
}

Girilen bir sayının 5 e tam bölünüp bölünmediğini bulan program

#include <iostream>

using namespace std;
int main(int argc, char** argv) {
	int sayi;
	cout << "Bir sayi giriniz: ";
	cin >> sayi;
	cout << "Sayinin 5 e bolumunden kalan = " << sayi%5 << endl;
	
	// sayı 5 e bölündüğünde kalan 0 a eşit ise -> ==
	if (sayi%5==0)
		cout << "5 e tam bolunuyor..." << endl;
	else
		cout << "5 e tam bolunmez..." << endl;
	
	// sayı 5 e bölündüğünde kalan 0 a eşit değil ise -> !=
	if (sayi%5!=0)	
		cout << "5 e tam bolunmez..." << endl;
	else
		cout << "5 e tam bolunur..." << endl;
		
	// bir üstteki if ile aynı sadece küme parantezleri var
	if (sayi%5!=0)
	{
		cout << "5 e tam bolunmez..." << endl;
	}	
	else
	{
		cout << "5 e tam bolunur..." << endl;
	}
		
		
	return 0;
}

If mantıksal işleminde küme parantezinin işlevi

#include <iostream>

using namespace std;
int main(int argc, char** argv) {
	if (1==1)
	{
		cout << "1 - 1 e esittir" << endl;
		cout << "1 - 1 e esittir" << endl;
	}
	else
		cout << "1 - 1 e esit degildir";
		cout << "1 - 1 e esit degildir";
	return 0;
}

Girilen bir sayıya kadar 3 tam bölünen tamsayıları ekrana yazdıran program

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
	int sayi;
	cout << "Bir sayi giriniz: ";
	cin >> sayi;
	for(int i=3;i<=sayi;i++)
	{
		if (i%3==0)
			cout << i << endl;
	}
	cout << "------------------" <<endl;
	// aynı işi yapan daha basit bir algoritma
	for(int i=3;i<=sayi;i=i+3)
	{
		cout << i << endl;
	}
	return 0;
}

/*
Programın Algoritması
--
BAŞLA
KLAVYE GİRİŞ (SAYI)
DÖNGÜ 1 DEN GİRİLEN SAYIYA KADAR
	SAYI 3 E BÖLÜNEBİLİYOR MU?
	EĞER BÖLÜNÜYORSA
		EKRANA SAYIYI YAZ
	EĞER BÖLÜNMÜYORSA 
		BİRŞEY YAPMA
DÖNGÜ BİTİR
PROGRAM BİTİR
--
*/

Girilen iki sayının birbirine tam bölünüp bölünmediğini bulan program (ve, veya işlemleri)

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
	int a, b;
	cout << "Bir sayi giriniz: ";
	cin >> a;
	cout << "Bir sayi daha giriniz: ";
	cin >> b;
	
	if (a>=b)
	{
		if (a%b==0)
			cout << "iki sayi tam bolunur...";
		else
			cout << "iki sayi tam bolunmez...";
	}
	else
	{
		if (b%a==0)
			cout << "iki sayi tam bolunur...";
		else
			cout << "iki sayi tam bolunmez...";
	}
	cout << endl;
	// if bloğunun farklı şekilde yazılarak sorunun çözülmesi
	// && -> ve anlamına gelmektedir
	if (a>=b && a%b==0)
		cout << "iki sayi tam bolunur...";
	else if (b>=a && b%a==0)
		cout << "iki sayi tam bolunur...";
	else
		cout << "iki sayi tam bolunmez...";
	
	cout << endl;	
	//if bloğunun daha farklı şekilde yazılarak sorunun çözülmesi
	// || -> yada anlamına gelmektedir
	if ((a>=b && a%b==0) || (b>=a && b%a==0))
		cout << "iki sayi tam bolunur...";
	else
		cout << "iki sayi tam bolunmez...";
			
	
}
617 Gösterim  
Tarih:algoritmalar ve programlamaya girişDersGenelmühendislikmühendislik fakültesiprogramlama

Tek Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.